• Siebold

6 augustus 1823 — Dag 40

Sieboldblog taifoen

Iedere dag een stukje uit het dagboek van Siebold van de reis van Batavia naar Japan in het jaar 1823.

6 augustus 1823 — Dag 40
De storm raasde nog altijd, maar de rukwinden waren zeldzamer en minder hard geworden. De barometer was gestegen naar 29’’1’’’’. In de ochtendschemer leverde de hemelhoge zee een huiveringwekkend mooie aanblik. De aandacht van iedereen was gevestigd op het zichtbaar worden van De Onderneming, en we zagen haar plotseling heel dichtbij voor ons, op een afstand van nauwelijks een zeemijl. Het leek alsof ze zweefde op de top van een schuimende berg en ik zeg niet te veel, als ik verzeker, op deze plaats het ene ogenblik de kiel van het schip en gelijk daarna nauwelijks meer dan het topje van de mast gezien te hebben. We waren echter gerustgesteld over het lot van De Onderneming. De wind begon af te nemen, terwijl de barometer steeg naar 29’’3’’’. De zee liep buitengewoon hol, we lieten daarom het schip nog maar drijven voor de ZZO-wind die bestendiger werd. Tegen de middag draaiden we bij en zochten de Mesima-groep weer op.

Ondertussen kwamen onze reisgenoten op het dek samen, en ook onze Japanners voegden zich erbij. Al snel is de nieuwsgierigheid bevredigd en ieder zoekt een plaatsje om in rust te genieten van de frisse lucht, terwijl het rusteloos actieve scheepsvolk zich bezighoudt met de meest dringende herstelwerkzaamheden.

De kwellingen van het scheepsvolk bij een dergelijk onheil op zee zijn niet te beschrijven, en het is vaak onbegrijpelijk hoe mensen ze kunnen verdragen. Op enkele mij welbekende gezichten had de aanhoudende inspanning een zodanige verandering veroorzaakt—zulke verteerde trekken van vertwijfeling en ontzetting achtergelaten, — dat ik ze bij de eerste aanblik nauwelijks herkende.

De lucht werd helderder, de barometer toonde 29’’5’’’. ’s Nachts onweersbuien en bliksemflitsen.


Het is dit jaar precies 200 jaar geleden dat Siebold aankwam in Japan. Hij vertrok op 28 juni 1823 vanaf Batavia voor de zes weken durende overtocht. Zijn verslag van deze reis werd voor het eerst gepubliceerd in 1897, in de heruitgave van zijn monumentale werk Nippon. Ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van deze reis zullen wij gedurende de komende zes weken zijn reis volgen aan de hand van dit reisverslag.


Bron: Siebold, Ph. Fr. von., Nippon. Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben- und Schutzländern Jezo mit den südlichen Kurillen, Sachalin, Korea und den Liukiu Inseln. Herausgegeben von seine Söhnen. Würzburg und Leipzig, 1897.

Vertaling Martien J. P. van Oijen

Lees verder over Siebold