9 juli 1823 — Dag 12

Sieboldblog pulau lingga

Pulau Lingga

Iedere dag een stukje uit het dagboek van Siebold van de reis van Batavia naar Japan in het jaar 1823.

9 juli 1823 — Dag 12
Bij het aanbreken van de dag krijgen we op een afstand van 25 zeemijl de bergtoppen van Pulu Lingga in zicht en ’s avonds passeren we onder 105°24′ oosterlengte de evenaar. De berg die in het zuiden van Lingga ligt, onderscheidt zich door zijn steil omhoog rijzende top die zich deelt in twee spitsen die er van grote afstand uitzien als piramiden. Op Engelse zeekaarten wordt hij “Asses Ears Peak” [ezelsoren-piek] genoemd.

Het eiland Lingga is in etnografisch opzicht zeer merkwaardig, omdat haar eerste bewoners, die afstammen van de oorspronkelijk uit Sumatra afkomstige Maleise volksstammen, het type, de spraak, en de zeden en gewoonten van dit later over heel de archipel verspreide ras het best bewaard hebben. Op de vele kleine eilanden bij Lingga en Bintin liggen zeerovers in hinderlaag. Zwak bemande zeilboten moeten op deze hoogte op hun hoede zijn.


Het is dit jaar precies 200 jaar geleden dat Siebold aankwam in Japan. Hij vertrok op 28 juni 1823 vanaf Batavia voor de zes weken durende overtocht. Zijn verslag van deze reis werd voor het eerst gepubliceerd in 1897, in de heruitgave van zijn monumentale werk Nippon. Ter gelegenheid van de tweehonderdste verjaardag van deze reis zullen wij gedurende de komende zes weken zijn reis volgen aan de hand van dit reisverslag.


Bron: Siebold, Ph. Fr. von., Nippon. Archiv zur Beschreibung von Japan und dessen Neben- und Schutzländern Jezo mit den südlichen Kurillen, Sachalin, Korea und den Liukiu Inseln. Herausgegeben von seine Söhnen. Würzburg und Leipzig, 1897.

Vertaling Martien J. P. van Oijen

Lees verder over Siebold