Groep 5 - Hoe was het leven in Japan?

Educatie hoe was het leven in Japan

Door spannende doe-opdrachten en een rondleiding in het museum ervaren de kinderen het traditionele Japan en dompelen zich onder in de oude Japanse cultuur. Zo beleven ze de theeceremonie, tekenen ze snel Japanse landschappen en verdiepen zich in Japanse sprookjes. Ook krijgen ze te maken met stoere samoerai! De leerlingen vergelijken oud met nieuw en leren de verschillen tussen de Nederlandse- en Japanse maatschappij.

Ontdek door middel van doe-opdrachten de traditionele Japanse cultuur en beland in een Japans sprookje!

Praktisch

Maximaal aantal leerlingen: 30
Aantal begeleiders: 4
Duur: 90 minuten
Kosten: € 150,- per klas, max. 30 leerlingen


 • Dit lesprogramma is bij ons te boeken van maandag t/m vrijdag. Datum en tijdstip is in overleg.
 • Je wordt verzocht de leerlingen alvast in twee groepen te verdelen en tweetallen te maken. De ene helft krijgt een rondleiding, de andere helft gaat in tweetallen opdrachten uitvoeren. Deze twee groepen worden halverwege omgewisseld.
 • Wij vragen vanuit school minimaal 4 begeleiders (inclusief de docent). Daarnaast verwachten wij een actieve houding van de begeleiders.
 • Van de begeleiders en de leerkracht wordt een ondersteunende rol verwacht.
 • Deze les is ook geschikt voor het speciaal onderwijs. Neem in dat geval wel even contact op met het museum om het bezoek te bespreken.
 • Bij deze les is een voorbereidingsles met presentatie en een verwerkingsles met quiz beschikbaar.

Leerdoelen
De leerlingen leren kenmerken van de traditionele Japanse maatschappij kennen en hoe deze verschilde van het feodaal Europa. Verschillende culturele aspecten komen aan bod. De les behandelt de thema’s Bestuur, Bevolking en welvaart en Zingeving. De les sluit aan bij de kerndoelen van de leergebieden Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie.

kerndoelen: 1, 2, 3, 4, 12, 27, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 53, 56

De les sluit aan bij de volgende lesmethodes:

 • Argus Clou geschiedenis
  Thema 2: stoere ridders en hoge muren; les 1 en 4. Er wordt een koppeling gemaakt naar ridders en kalligrafie.
 • Brandaan
  Thema 3: leven als ridder. Vergelijking tussen Japanse ridders en Nederlandse ridders en hun familiewapens. Thema 4: de middeleeuwse stad. Er wordt een koppeling gemaakt tussen het oude Japans bestuur en de Nederlandse. Ook de verschillen tussen een oude Japanse winkelstraat en een oude Nederlandse winkelstraat.
 • Speurtocht
  T
  hema 3: het kasteel. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de Nederlandse ridders en de Japanse samoerai.
  Thema 4: Naar de stad. Er wordt een koppeling gemaakt met de westerse markten en Japanse winkelstraten.
 • Argus Clou Aardrijkskunde
  Thema 5: Geen directe aansluiting, maar er kan een koppeling gemaakt worden met de handel met Japan.
 • Meander
  Thema 5: over de grens. Deze les is te koppelen aan de vroegere Nederlandse handel met Japan, op welke manier en om welke producten het ging.

Reserveren
Er kan geboekt worden via de Verwonder om de Hoek of rechtstreeks bij het museum via info@sieboldhuis.org