Groep 5 - Geisha en samoerai

Educatie Geisha en Samoerai 1

Door spannende doe-opdrachten en een rondleiding in het museum volgen jouw leerlingen een opleiding tot samoerai of geisha. Ze maken kennis met verschillende aspecten van de traditionele Japanse cultuur. Ze beleven de theeceremonie, luisteren naar geisha muziek en verdiepen zich in Japanse sprookjes. Ook krijgen ze te maken met stoere samoerai! De leerlingen vergelijken oud met nieuw en leren de verschillen tussen de Nederlandse- en Japanse maatschappij.

Maak kennis met de veelzijdige traditionele Japanse cultuur. Beleef de theeceremonie, luister naar geisha muziek en verdiep je in Japanse sprookjes. Ook leer je over de stoere samoerai!

Praktisch

Maximaal aantal leerlingen: 30
Aantal begeleiders: 4
Duur: 90 minuten
Kosten: € 150,- per klas, max. 30 leerlingen


 • Dit lesprogramma is bij ons te boeken van maandag t/m vrijdag. Datum en tijdstip is in overleg.
 • Je wordt verzocht de leerlingen alvast in twee groepen te verdelen en tweetallen te maken. De ene helft krijgt een rondleiding, de andere helft gaat in tweetallen opdrachten uitvoeren. Deze twee groepen worden halverwege omgewisseld.
 • Wij vragen vanuit school minimaal 4 begeleiders (inclusief de docent). Daarnaast verwachten wij een actieve houding van de begeleiders.
 • Van de begeleiders en de leerkracht wordt een ondersteunende rol verwacht.
 • Deze les is ook geschikt voor het speciaal onderwijs. Neem in dat geval wel even contact op met het museum om het bezoek te bespreken.
 • Bij deze les is een voorbereidingsles met presentatie en verwerkingsles met quiz beschikbaar.

Leerdoelen
De leerlingen leren kenmerken van de traditionele Japanse maatschappij kennen en hoe deze verschilde van het feodaal Europa. Verschillende culturele aspecten komen aan bod. De Japanse kunst en cultuur staan centraal. De les sluit aan bij de kerndoelen van de leergebieden Nederlands, Oriëntatie op jezelf en de wereld en kunstzinnige oriëntatie.

Kerndoelen 1, 2, 3, 4, 12, 27, 33, 37, 38, 47, 51, 52, 53, 56

De les sluit aan bij de volgende lesmethodes:

 • Argus Clou geschiedenis
 • Brandaan
 • Speurtocht

Thema 2: stoere ridders en hoge muren; les 1 en 4. Er wordt een koppeling gemaakt naar ridders en kalligrafie.
Thema 3: leven als ridder. Vergelijking tussen Japanse ridders en Nederlandse ridders en hun familiewapens.
Thema 3: het kasteel, Thema 4: Naar de stad en Thema 5: ontdekken en uitvinden. Zie Brandaan en Argus Clou geschiedenis

 • Meander
  Groep 5. Thema 5: Over de grens, les 1: Naar de supermarkt. Er wordt een link gelegd naar buitenlandse producten en gerechten en winkels.

Reserveren
Er kan geboekt worden via Verwonder om de Hoek of rechtstreeks bij het museum via info@sieboldhuis.org