Groep 7 - Op ontdekkingsreis door Japan

Educatie op ontdekkingsreis door Japan 1

De leerlingen gaan op reis naar een land aan de andere kant van de wereld: Japan. Ze maken kennis met het land en de cultuur. Ze ontdekken de acupunctuur, gaan winkelen in 19e eeuws Nagasaki en onderzoeken de stadskaart van Tokio. Zo beleven ze Japan zoals Siebold dat bijna 250 jaar geleden ook zou hebben ervaren. Het zal een reis worden om nooit te vergeten!

Een reis door het land van de rijzende zon!

Praktisch

Maximaal aantal leerlingen: 30
Aantal begeleiders: 4
Duur: 90 minuten
Kosten: € 150,- per klas, max.30 leerlingen


  • Dit lesprogramma is bij ons te boeken van maandag t/m vrijdag. Datum en tijdstip is in overleg.
  • Je wordt verzocht de leerlingen alvast in twee groepen te verdelen en tweetallen te maken. De ene helft krijgt een rondleiding, de andere helft gaat in tweetallen opdrachten uitvoeren. Deze twee groepen worden halverwege omgewisseld.
  • Wij vragen vanuit school minimaal 4 begeleiders (inclusief de docent). Daarnaast verwachten wij een actieve houding van de begeleiders.
  • Van de begeleiders en de leerkracht wordt een ondersteunende rol verwacht.
  • Deze les is ook geschikt voor het speciaal onderwijs. Neem in dat geval wel even contact op met het museum om het bezoek te bespreken.
  • Bij deze les is een voorbereidingsles met presentatie en verwerkingsles met quiz beschikbaar.

Leerdoelen

De leerlingen leren wie Philipp Franz von Siebold is en wat hij heeft gedaan in Japan. Ze krijgen een beeld van het bestuur in Japan rond 1800. Daarnaast ontdekken ze aspecten van het dagelijks leven rond 1800. Ze komen te weten dat Nederland destijds als enige Europese handel mocht drijven met Japan. De les behandelt thema’s Bevolking en welvaart, Bestuur, Landschap, Werken en Zingeving. De les sluit aan bij de kerndoelen van de leergebieden Nederlands, Rekenen, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige Oriëntatie.

Kerndoelen: 1, 2, 3, 4, 12, 23, 27, 33, 37, 38, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56

De les sluit aan bij de volgende lesmethodes:

Wijzer door de Tijd
Thema 3: Een Gouden Eeuw. Er wordt een koppeling gemaakt met de Nederlandse handel in Japan en de verschillen in schilderkunst. Ook wordt er een link gelegd tussen het Nederlandse bestuur en het Japanse bestuur.

Speurtocht
Thema 2 Monniken en Ommelandvaarders. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen het christendom en Japanse religies.

Brandaan
Thema 3: Het Christendom en Thema 4: Het leven in de stad. Er kan een koppeling gemaakt worden tussen de verschillende geloven en bijgeloof. Ook worden de Nederlandse winkelstraten vergeleken met de Japanse winkelstraten.

Argus Clou geschiedenis
Thema 4: rijke regenten, arme burgers. Er wordt een koppeling gemaakt naar de standenmaatschappij.

Meander
Thema 1: Onderweg en Thema 4: Platteland. Geen directe link, maar er kan wel een koppeling worden gemaakt naar vakantie in het buitenland of de handel met Japan.

Reserveren
Er kan geboekt worden via Verwonder om de Hoek of rechtstreeks bij het museum via info@sieboldhuis.org