Groep 7 - Siebolds schatten uit Japan

Educatie Siebolds schatten

De leerlingen ontdekken de schatten van Siebold uit Japan. Met deze schatten herbeleven ze de cultuur uit 19e eeuws Japan. Ze ontdekken de Japanse zwaarden, beleven de theeceremonie en onderzoeken de stadskaart van Tokio. Zo zien ze Japan zoals Siebold dat bijna 250 jaar geleden ook zou hebben ervaren. Het zal een reis worden om nooit te vergeten!

Praktisch

Maximaal aantal leerlingen: 30
Aantal begeleiders: 4
Duur: 90 minuten
Kosten: € 150,- per klas, max. 30 leerlingen


 • Dit lesprogramma is bij ons te boeken van maandag t/m vrijdag. Datum en tijdstip is in overleg.
 • Je wordt verzocht de leerlingen alvast in twee groepen te verdelen en tweetallen te maken. De ene helft krijgt een rondleiding, de andere helft gaat in tweetallen opdrachten uitvoeren. Deze twee groepen worden halverwege omgewisseld.
 • Wij vragen vanuit school minimaal 4 begeleiders (inclusief de docent). Daarnaast verwachten wij een actieve houding van de begeleiders.
 • Van de begeleiders en de leerkracht wordt een ondersteunende rol verwacht.
 • Deze les is ook geschikt voor het speciaal onderwijs. Neem in dat geval wel even contact op met het museum om het bezoek te bespreken.
 • Bij deze les is een voorbereidingsles met presentatie en verwerkingsles met quiz beschikbaar.

Leerdoelen

De leerlingen leren wie Philipp Franz von Siebold is en wat hij heeft gedaan in Japan. Ze ontdekken de aspecten van het dagelijks leven in Japan rond 1800. Ze leren de achtergrond van belangrijke objecten en begrijpen waarom sommige objecten worden tentoongesteld in een museum. De les sluit aan bij de kerndoelen van de leergebieden Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige Oriëntatie.

Kerndoelen: 1, 2, 3, 4, 12, 23, 27, 33, 37, 38, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56

De les sluit aan bij de volgende lesmethodes:

 • Wijzer door de Tijd

Thema 3: Een Gouden Eeuw. Er wordt een koppeling gemaakt met de Nederlandse handel in Japan en de verschillen in schilderkunst. Er wordt een link gelegd tussen het Nederlandse bestuur en het Japanse bestuur.

 • Brandaan

Thema 3: Het Christendom. Geen directe link ,maar er kan een koppeling gemaakt worden tussen de verschillende geloven en bijgeloof.

 • Argus Clou geschiedenis

Thema 4: rijke regenten, arme burgers. Geen directe link, maar er kan wel een koppeling worden gemaakt naar de standenmaatschappij.

 • Argus Clou Aardrijkskunde

Thema 2: Werk aan de winkel! Geen directe link. Dit thema gaat over wereldwijde handel en producten. Hier kan gerefereerd worden aan handelsrelatie Japan-NL.

 • Meander

Thema 1: Onderweg. Biedt een mogelijkheid om aan te haken op de reistijd naar Japan die nu vele malen korter is dan vroeger. Het vervoeren van handelswaar duurde dus ook veel langer.

Reserveren
Er kan geboekt worden via Verwonder om de Hoek of rechtstreeks bij het museum via info@sieboldhuis.org