Groep 8 - Deshima, handelspost in Japan

Educatie Deshima handelspost op Japan

Net als Siebold beleven de leerlingen de handel in Japan. Ze ontdekken de acupunctuur, gaan winkelen in 19e eeuws Nagasaki en onderzoeken de stadskaart van Tokio. De unieke handelsrelaties en samenwerkingsverbanden tussen Nederland en Japan komen uitgebreid aan de orde. De rol van Siebold als sleutelfiguur bij de informatie-uitwisseling tussen Nederland en Japan wordt uitgelicht. Ook wordt aandacht besteed aan de hofreis en hoe deze heeft bijgedragen aan Siebolds verzameling.

Maak met de klas een reis naar het Japanse eiland Deshima!

Praktisch

Maximaal aantal leerlingen: 30
Aantal begeleiders: 4
Duur: 90 minuten
Kosten: € 150,- per klas, max. 30 leerlingen


  • Dit lesprogramma is bij ons te boeken van maandag t/m vrijdag. Datum en tijdstip is in overleg.
  • Je wordt verzocht de leerlingen alvast in twee groepen te verdelen en tweetallen te maken. De ene helft krijgt een rondleiding, de andere helft gaat in tweetallen opdrachten uitvoeren. Deze twee groepen worden halverwege omgewisseld.
  • Wij vragen vanuit school minimaal 4 begeleiders (inclusief de docent). Daarnaast verwachten wij een actieve houding van de begeleiders.
  • Van de begeleiders en de leerkracht wordt een ondersteunende rol verwacht.
  • Deze les is ook geschikt voor het speciaal onderwijs. Neem in dat geval wel even contact op met het museum om het bezoek te bespreken.
  • Bij deze les is een voorbereidingsles met presentatie en een verwerkingsles met quiz beschikbaar.

Leerdoelen

De leerlingen komen meer te weten over de unieke handelsrelatie tussen Nederland en Japan en de rol van Siebold hierin. Het belang van wederzijdse communicatie en culturele uitwisseling bij de handelsrelatie tussen Nederland en Japan is een belangrijk leerdoel. De les behandelt thema’s Bevolking en welvaart, Kaart en Werken. De les sluit aan bij de kerndoelen van de leergebieden Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige Oriëntatie.

Kerndoelen: 1, 2, 3, 4, 12, 23, 27, 33, 37, 38, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56

De les sluit aan bij de volgende lesmethodes:

  • Argus Clou geschiedenis

Thema 1: Grotgoden en tempelgoden. Er wordt een koppeling gemaakt met de Westerse religies en de Japanse religies.

  • Brandaan

Thema 1: De Gouden Eeuw. Geen directe link, maar er kan een vergelijking gemaakt worden tussen de Westerse schilderkunst en de Japanse schilderkunst. Ook is er een koppeling te maken met het Nederlandse bestuur en het Japanse bestuur.

Thema 2: De Franse Tijd. Geen directe link, maar wel een koppeling te maken met de standenmaatschappij en het bestuur. Ook is er een vergelijking te maken met de verschillende religies.

  • Wijzer door de Wereld

Thema 3: De wereld verkennen. Hier kan Japan worden verkend.

  • Argus Clou Aardrijkskunde

Thema 1: een vurige planeet. Hier komt de topografie van de wereld aan bod en dus zou Japan hier behandeld kunnen worden. Indien natuurrampen worden behandeld, is Japan een goed voorbeeld, aangezien zij er veel mee te kampen hebben.

Thema 2: Plaatsen om te wonen. Geen directe link, maar er kan een koppeling gemaakt worden naar Siebold die op Deshima woonde en de veranderingen in winkelstraten en landkaarten.

Thema 4: Vrede spreekt niet vanzelf. Hier kan een koppeling gemaakt worden met het vroegere militaire bestuur van Japan en de isolatie van Japan. Ook zou er een link gelegd kunnen worden met de Tweede Wereldoorlog en de rol van Japan hierin.

Reserveren

Er kan geboekt worden via Verwonder om de Hoek of rechtstreeks bij het museum via info@sieboldhuis.org