Groep 8 - Japan, vroeger en nu

Educatie Japan vroeger en nu 1

De leerlingen gaan terug in de tijd naar Japan. Wat zijn de grote verschillen tussen het oude en het nieuwe Japan. En welke verschillen zijn er met de Nederlandse geschiedenis. Ze ondervinden de verschillen van acupunctuur en westerse geneeskunde, vergelijken het winkelen in 19e eeuws Nagasaki en de moderne shop cultuur. Daarnaast ontdekken ze oude plattegronden van Japan. Zo beleven ze Japan zoals Siebold dat bijna 250 jaar geleden ook zou hebben ervaren. Het zal een les worden om nooit te vergeten!

Ga mee op reis naar de andere kant van de wereld!

Praktisch

Maximaal aantal leerlingen: 30
Aantal begeleiders: 4
Duur: 90 minuten
Kosten: € 150,- per klas, max. 30 leerlingen


  • Dit lesprogramma is bij ons te boeken van maandag t/m vrijdag. Datum en tijdstip is in overleg.
  • Je wordt verzocht de leerlingen alvast in twee groepen te verdelen en tweetallen te maken. De ene helft krijgt een rondleiding, de andere helft gaat in tweetallen opdrachten uitvoeren. Deze twee groepen worden halverwege omgewisseld.
  • Wij vragen vanuit school minimaal 4 begeleiders (inclusief de docent). Daarnaast verwachten wij een actieve houding van de begeleiders.
  • Van de begeleiders en de leerkracht wordt een ondersteunende rol verwacht.
  • Deze les is ook geschikt voor het speciaal onderwijs. Neem in dat geval wel even contact op met het museum om het bezoek te bespreken.
  • Bij deze les is een voorbereidingsles met presentatie en een verwerkingsles met quiz beschikbaar.

Leerdoelen

De leerlingen leren wie Philipp Franz von Siebold is en wat hij heeft gedaan in Japan. Ze krijgen een beeld van het bestuur in Japan rond 1800. Daarnaast ontdekken ze aspecten van het dagelijks leven in Japan rond 1800. Ze leren oud met nieuw te vergelijken en de veranderingen te herkennen. De les sluit aan bij de tijdvakken Ontdekkers en Hervormers, Regenten en Vorsten en Burgers en Stoommachines. De les sluit aan bij kerndoelen van de leergebieden Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Oriëntatie op jezelf en de wereld en Kunstzinnige oriëntatie.

Kerndoelen: 1, 2, 3, 4, 12, 23, 27, 33, 37, 38, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56

De les sluit aan bij de volgende lesmethodes:

Argus Clou geschiedenis
Brandaan
Thema 1: De Gouden Eeuw. Er wordt een vergelijking gemaakt tussen de westerse schilderkunst en de Japanse schilderkunst. Ook wordt er een koppeling gemaakt met het Nederlandse bestuur en het Japanse bestuur.
Thema 2: De Franse Tijd. Er wordt een koppeling gemaakt met de standenmaatschappij en het bestuur.

Wijzer door de Wereld
Thema 3: De wereld verkennen. Hier kan Japan worden verkend.

Argus Clou Aardrijkskunde
Thema 1: een vurige planeet. Hier komt de topografie van de wereld aan bod en dus zou Japan hier behandeld kunnen worden. Indien natuurrampen worden behandeld, is Japan een goed voorbeeld, aangezien zij er veel mee te kampen hebben.
Thema 2: Plaatsen om te wonen. Geen directe link, maar er kan een koppeling gemaakt worden naar Siebold die op Deshima woonde en de veranderingen in winkelstraten.
Thema 4: Vrede spreekt niet vanzelf. Hier kan een koppeling gemaakt worden met het vroegere militaire bestuur van Japan en de isolatie van Japan. Ook zou er een link gelegd kunnen worden met de Tweede Wereldoorlog en de rol van Japan hierin.

Reserveren

Er kan geboekt worden via Verwonder om de Hoek of rechtstreeks bij het museum via info@sieboldhuis.org