Religie

Bishamonten

In Japan zijn twee religieuze stromingen te onderscheiden die naast en door elkaar worden beleden: het shintoïsme en het boeddhisme.

Shintoïsme is ontstaan in het verre verleden in Japan. Men gelooft in Kami. Dit zijn goden, geesten, natuurlijke krachten en voorouders die worden aanbeden. Rond de zesde eeuw is het boeddhisme in Japan geïntroduceerd. Deze levensbeschouwing kwam van oorsprong uit India maar heeft via China en Korea zijn weg naar Japan bereikt.

Tot op vandaag de dag bestaan de twee religieuze stromingen harmonieus naast elkaar in Japan. Vele Japanners nemen deel aan zowel Shinto- als aan Boeddhistische rituelen in het dagelijks leven. Begrafenissen zijn meestal boeddhistisch. Ook vind je bij velen boeddhistische huisaltaren thuis voor het vereren van voorouders. Huwelijksplechtigheden worden daarentegen vaak volgens Shinto-traditie voltrokken.

Er is een kleine groep Japanners die het christelijke geloof aanhangt. Bij sommige families gaat dit terug naar de 16de en 17de eeuw toen de Portugezen en de Spanjaarden hun handel met Japan ook gebruikten voor missiewerk. Na het verbannen van deze handelaren zijn de door hen bekeerde Japanners gedurende een aantal eeuwen vervolgd. Japanners die werden verdacht het christelijke geloof aan te hangen, werden verplicht het af te zweren op straffe van de doodstraf. Maar in het geheim werd het christelijke geloof toch in stand gehouden door een kleine groep.

In onze Panoramakamer zijn verschillende religieuze objecten te zien, waaronder een huisaltaar.