Tentoonstelling

Presentatie project Masterclass 'Heden en verleden, museum als inspiratiebron'

8 juni t/m 29 augustus 2021

Detail ver vreemd Nelleke Ganzevoort

Detail uit Ver-vreemd van Nelleke Ganzevoort

Een bezoek aan het museum is alleen mogelijk als u in het bezit bent van een online toegangskaart met inlooptijd.

Alle bezoekers moeten vooraf een inlooptijd reserveren, ook als u een museumkaart, vriendenpas of andere kortingskaarten heeft. De inlooptijden zorgen voor de spreiding van de bezoekers. Spontaan museumbezoek is niet mogelijk. Het museum volgt de richtlijnen van de Rijksoverheid en het bezoekersprotocol.

Ieder kunstenaar werkt bewust of onbewust vanuit de traditie van het verleden. Dat geldt voor de professionele kunstenaar en voor de kunstenaar in vrije tijd. In de Masterclass 'Heden en verleden, museum als inspiratiebron' zijn kunstenaars uit verschillende textieldisciplines heel bewust op zoek gegaan naar dat verleden. Zij laten zich inspireren door de voorwerpen in Japanmuseum SieboldHuis. Zij gebruiken deze inspiratie voor een persoonlijke en eigentijdse verwerking.

Deze zoektocht heeft geleid tot bijzondere eigentijdse verwerkingen van een historisch gegeven. De groep cursisten is tijdens dit proces begeleid door textielkunstenaar Erna van Sambeek. De cursisten kregen de opdracht de werken niet groter dan 50x50 cm te maken. Voor de deelnemers is dit een beperking maar ook een uitdaging. Welk detail, welke inspiratiebron vanuit het museum wil ik in als uitgangspunt nemen? En hoe pas ik dit toe in mijn eigen stijl, mijn eigen ontwerp?

Er zijn vier bijeenkomsten geweest om dit proces met elkaar aan te gaan. Het is een individuele zoektocht geweest met ondersteuning van Erna van Sambeek en de input van de mede-cursisten. Zo zijn ideeën ontstaan, getoetst, afgekeurd maar vooral ook uitgewerkt tot een werkstuk met Japanmuseum SieboldHuis als inspiratiebron. Door Covid-19 is het Textielfestival 2020 niet doorgegaan. Het werk van de deelnemers van deze Masterclass is tot en met 29 augustus 2021 in het museum te zien.


Video door LVSL Video gemaakt in het kader van www.StudioTextielfestival.nl

Meer textielkunst in Japanmuseum SieboldHuis:

Masterclass Erna van Sambeek