Tentoonstelling

Lily in Japan

14 juni 2013 t/m 25 augustus 2013

057Web

Gelijktijdig met de expositie ‘Het snoer der ontferming: Louis Couperus en Japan’ is in Japanmuseum SieboldHuis een presentatie van vijftien Japanse portretten van Lily Eversdijk Smulders te zien, aangevuld met schetsboekjes en door haar verzamelde objecten.

Alsof ik in een sprookjesland rondtrok.

Louis Couperus (1863-1923) en Lily Eversdijk Smulders (1903-1994) waren allebei zeer bereisd en lange tijd aanwezig in het vooroorlogse Japan; Lily vijftien jaar later dan de schrijver van Eline Vere, maar in eenzelfde periode, vanaf het voorjaar tot in de herfst.

Ruim veertig jaar bereisde Lily Eversdijk Smulders de wereld om mensen te portretteren; haar levensdoel was het vastleggen op papier van de grote variatie aan wereldbewoners.
In 1937 vertrekt ze voor ruim een half jaar naar Japan.

Deze presentatie toont 15 portretten, reisverslagen en foto’s van haar reis door Japan.
Deze tentoonstelling is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Lily.

Meer informatie www.stichtinglily.n