• Nieuws

Nieuws

Schenking Casper Faassen aan Japanmuseum SieboldHuis

Geplaatst op 23 december 2022

Faassen3

In de tentoonstelling 'Wabi-sabi' zijn dertien werken van de Leidse kunstenaar Casper Faassen te zien. Speciaal voor deze tentoonstelling maakte Faassen een fotografisch werk van de Japanse blauwe vaas, die in 2000 door de Japanse keizer Akihito aan het museum geschonken is. Na afloop van de tentoonstelling wordt dit werk opgenomen in de Japanmuseum SieboldHuis Collectie.

Het werk is onderdeel van de 'Recollection' serie, waarbij de kunstenaar bijzondere objecten fotografeert en op deze manier 'herzameld'. Dat de vaas nu weer via Faassen is herzameld en een plek krijgt in het museum, is voor hem een enorme eer.

Directeur Kris Schiermeier is verheugd met de schenking en noemt het een mooie toevoeging aan de Japanmuseum SieboldHuis Collectie die de nauwe band tussen Leiden en Japan onderschrijft.

Over Casper Faassen

Faassen werkt nu 20 jaar als zelfstandig kunstenaar. In de laatste 10 jaar heeft zijn fotografisch werk de overhand. Thema’s als het verstrijken van tijd, schoonheid, verschijnen versus verdwijnen en verzamelen worden verwerkt met een inmiddels kenmerkend verstild handschrift.

Door middel van verschillende transparante fotografische en schilderkunstige lagen componeert Faassen zijn verhaal. De werken zijn gedimd en ingetogen maar tegelijkertijd rijk aan materialen en detail. Die werkwijze komt voort uit de eerste 10 jaar waarbij de focus nog voornamelijk op de schilderkunst lag. We herkennen zijn vroege portretten, van voornamelijk vrouwen, aan de heldere krijtachtige lijnen. Het werk van Casper Faassen wordt tentoongesteld op internationale beurzen en is opgenomen in zowel particuliere als openbare collecties als het Frans Hals Museum, Museum De Lakenhal en het Haags Historisch Museum.

Inspiratie Japan
Casper Faassen is als kunstenaar al lange tijd bezig met het onderzoeken van concepten die draaien om het concept tijd, zoals het vinden van leven in stilleven en concepten als verdwijnen en verschijnen (in Japan ‘Mono no aware’ genoemd). Dit resulteerde in zijn inmiddels kenmerkend verstilde handschrift, te herkennen aan de in nevel gehulde figuren en het oppervlakte van craquelé. Deze gouden breuklijnen zijn zowel een verwijzing naar de schilderkunst (en het verstrijken van de tijd), als het Japanse Kintsugi (waarbij de breuklijnen of littekens gekoesterd worden door ze goud te maken).