• Nieuws

Nieuws

Nederlandse Deshima-lelie gedoopt in Japan

Geplaatst op 20 oktober 2016

Doop Lelie

Foto: burgemeester Taue van Nagasaki, directeur Japanmuseum SieboldHuis Kris Schiermeier en leliekweker Frans Langelaan

De directeur Kris Schiermeier van Japanmuseum SieboldHuis en leliekweker Frans Langelaan schenken een speciaal ontwikkelde lelie tijdens de feestelijke heropening van Deshima aan burgemeester Taue van Nagasaki. Met de officiële doop van de ‘Roselily-Dejima’ wordt tevens de 150ste sterfdag van Philipp Franz von Siebold (17 februari 1796- 18 oktober 1866) herdacht.

Sinds 1922 is de handelspost Deshima nationaal erfgoed. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de renovatie van dit kunstmatige eiland, dat in de loop der jaren ingesloten werd door de uitbreiding van de stad Nagasaki. Er wordt gevierd dat de laatste gebouwen in oude glorie zijn hersteld.

De openingsceremonie met het officiële doorknippen van het lint werd voltrokken in aanwezigheid van een grote delegatie Nederlandse, Duitse en Japanse experts die zich bezighouden met onderzoek naar het leven en werk van Siebold. De 10de Siebold Collectie Conferentie zal van 20 t/m 22 oktober in Nagasaki plaatsvinden en is georganiseerd door Japanmuseum SieboldHuis in samenwerking met het Nationale Museum voor Japanse Geschiedenis, Tokyo.

In 1823 kwam Siebold aan op de handelspost Deshima in de baai van Nagasaki met de opdracht informatie te verzamelen over Japan, zodat er een beter begrip zou ontstaan van het land waarmee Nederland exclusieve handelsrelaties onderhield. Buitenlanders mochten Deshima niet verlaten, maar als arts verwierf Siebold een goede reputatie en legde veel huisbezoeken in de regio af. Hij mocht hiervoor geen betaling ontvangen, maar in plaats daarvan kreeg hij vaak geschenken van dankbare patiënten. Zo werd de basis gelegd van zijn etnografische verzameling met huishoudelijke voorwerpen, prenten, materialen en ambachtelijke kunstvoorwerpen. Daarnaast richtte Siebold zich op het verzamelen van natuurlijke materialen zoals planten, dieren en zaden en nam hij kunstenaars in dienst om de flora en fauna, voorwerpen en gebruiken op papier vast te leggen. Siebold bracht ruim 730 Oost Aziatische gewassen mee uit Japan. Tegenwoordig is zeventig procent van alle struiken en bomen in Nederlandse tuinen en parken van Oost-Aziatische oorsprong.

In 1830 kwam Siebold terug in Nederland en in de decennia daarna werd hij gezien als dé Europese Japandeskundige bij uitstek. Een deel van zijn indrukwekkende verzameling Japanse curiosa stelde hij ten toon in zijn woonhuis aan het Rapenburg 19 in Leiden. De plek waar nu Japanmuseum SieboldHuis is gevestigd. Hier worden naast tijdelijke tentoonstellingen over het oude en nieuwe Japan, de mooiste duizend stukken van Siebold getoond uit de collecties van het Naturalis Biodiversity Center, Nationaal Museum van Wereldculturen en de Universiteit Leiden.