• Nieuws

Nieuws

Keizer Japan roemt Japan museum SieboldHuis

Geplaatst op 15 mei 2015

Keizer Speech Engels Poster

Woorden uitgesproken door Zijn Majesteit de Keizer van Japan tijdens een staatsbanket ter ere van Hunne Majesteiten Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima der Nederlanden (29 oktober 2014)

"Het SieboldHuis in Nederland, dat na renovatiewerkzaamheden werd heropend in 2005, speelt een belangrijke rol als nieuw symbool van de Japans-Nederlandse uitwisseling. Ik hoop dat door het behouden van een wederzijdse interesse in elkaar, onze beide volkeren voort zullen kunnen bouwen op hun historische uitwisselingen en nieuwe samenwerkingsverbanden kunnen ontwikkelen."

Remarks by His Majesty the Emperor at the State Banquet in Honour of Their Majesties King Willem-Alexander and Queen Máxima of the Netherlands (October 29, 2014) "The Sieboldhuis in the Netherlands, which reopened in 2005 after renovations, plays a major role as a new symbol of Japanese-Dutch exchange. I hope that the peoples of our two countries, by maintaining a mutual interest in one another, will be able to further build on their historical exchanges and develop new cooperative ties."

/中略/ また、改築を経て2005年に開館した貴国にあるシーボルトハウスは,日蘭交流の新たな象徴として大きな役割を果たしています。今後とも,両国の国民が相互に関心を抱き続けることにより,交流の歴史が更に積み重ねられ,両国の間で新しい協力が育っていくことを期待しています。 オランダ国王陛下及び王妃陛下のための宮中晩餐にて天皇陛下のお言葉 平成26年10月29日(水)