• Nieuws

Nieuws

Japanmuseum SieboldHuis ontvangt Japan-Nederland Society

Geplaatst op 11 september 2013

Japan  Nederland Society Thumb

Japanmuseum SieboldHuis heeft op 11 september hoog bezoek ontvangen.Dertig mensen van de Japan-Nederland Society uit Nagasaki onder leiding van de Consul Honoraire van het Koninkrijk der Nederlanden, meneer Ueda hebben Leiden bezocht.Na een ontvangst door burgemeester Lenferink werden ze in het SieboldHuis toegesproken en rondgeleid door de directeur van Japanmuseum SieboldHuis, Kris Schiermeier en coördinator Japan Kuniko Numata.

In 2012 ondertekende de directeur van Japanmuseum SieboldHuis een vriendschapsverdrag met de burgemeester van Nagasaki in Japan.Beide partijen hebben toen uitgesproken om in de toekomst samen te werken als ‘partnerinstellingen’ door middel van uitwisselingen van informatie en ondersteuning van elkanders activiteiten op het gebied van cultuur, onderzoek en opleiding. Dit ter bevordering van de eeuwenlange relatie van de beide steden sinds 1641 en de vriendschap op het burgerlijk niveau in het bijzonder. Dit jaar hebben de stad Leiden en de stad Nagasaki hun vriendschapsverdrag bekrachtigd.