• Nieuws

Nieuws

2016-2017 Holland & Kyushu-jaar

Geplaatst op 08 november 2015

Logo Met Url

In 1600 zetten Nederlanders voor het eerst voet op Japanse bodem, op het eiland Kyushu. Kyushu is de bakermat van een eeuwenlange uitwisseling tussen twee culturen. In 2016 en 2017 wordt stilgestaan bij de bijzondere en historische band tussen Nederland en Japan. Dit gebeurt met het culturele samenwerkingsprogramma Holland & Kyushu, waarin bestaande en nieuwe initiatieven extra onder de aandacht worden gebracht. Initiatiefnemers van dit programma zijn DutchCulture, de Nederlandse ambassade in Tokio en het consulaat-generaal in Osaka.

Philipp Franz von Siebold, (naamdrager van Japanmuseum SieboldHuis) was van 1823 tot 1829 in dienst van de Nederlandse overheid op het handelseiland Deshima. Het kunstmatig aangelegde Deshima ligt in de haven van Nagasaki, op het eiland Kyushu. Deze factorij was voor Japan het enige contact met de westerse wereld en daarom van groot historisch belang. Door het contact met de Nederlanders bleven de Japanners op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de westerse technologie en heelkunde.   

In 2012  werd wederom de bijzondere historische band bevestigd met de ondertekening van een vriendschapsverdrag. De directeur van Japanmuseum SieboldHuis, Kris Schiermeier, en de burgemeester van Nagasaki, Tomisa Taue  tekende het verdrag namens twee musea: Het Siebold Memorial Museum en Dejima. Beide partijen hebben uitgesproken om in de toekomst samen te werken als 'Partnerinstellingen" door middel van uitwisseling van informatie en ondersteuning van elkanders activiteiten op het gebied van cultuur, onderzoek en opleiding. Dit ter bevordering van de eeuwenlange relatie van de beide steden sinds 1641 en de vriendschap op het burgerlijk niveau in het bijzonder. Het verdrag is ondertekend in het huis van het opperhoofd van de Nederlandse Handelspost Deshima. 

Ook Japanmuseum SieboldHuis zal aandacht besteden aan het Holland & Kyushu-jaar met activiteiten, tentoonstellingen en samenwerkingsprojecten. Klik hier voor meer informatie over de achtergrond en activiteiten van het Holland & Kyushu-jaar in 2016-2017