Nationale bijentelling

SieboldHuis zoemt!

Zaterdag 21 en zondag 22 april 2018, 10.00 - 17.00 uur

Nederland Zoemt

In het weekend van 21 en 22 april is de Nationale Bijentelling en worden er in het hele land verschillende activiteiten georganiseerd en initiatieven ondernomen om aandacht te vragen voor de wilde bij. Zo ook in Japanmuseum SieboldHuis.

In de tuin van Japanmuseum SieboldHuis staat een replica van een traditionele Japanse bijenkast en krijg je uitleg over de Japanse bijenpopulatie.
Kinderen kunnen het hele weekend in de kelder van het museum hun eigen bijenmasker knutselen, bijen tellen of een wilde bij maken van origami, de Japanse vouwtechniek.

Klik hier voor meer informatie over de bijentelling, bijententoonstellingen in verschillende musea en alle andere activiteiten.

Zaterdag 21 en zondag 22 april 2018, van 10.00 - 17.00 uur
Gratis, exclusief museumentree

Waarom Nederland Zoemt? – De Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar Nederland Zoemt komt in actie voor de wilde bij. Dat is hard nodig, want de Nederlandse wilde bijen zijn in gevaar: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. Tachtig procent van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door bijen en andere insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel.

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van ons groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

Met Nederland Zoemt zorgen we voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen.