ANBI

Japanmuseum SieboldHuis heeft de status culturele ANBI-instelling. Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

ANBI-status

Japanmuseum SieboldHuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

  • Naam instelling: Japanmuseum SieboldHuis
  • Statutaire naam: Stichting SieboldHuis
  • RSIN: 808732493
  • Adres: Rapenburg 19, 2311 GE, LEIDEN
  • Doelstelling: De missie van het SieboldHuis is gebaseerd op de meer dan 400 jaar oude relatie tussen Nederland en Japan. Behalve de museale functie rondom de Sieboldcollectie, vormt het SieboldHuis het bruggenhoofd in de contacten tussen Nederland en Japan, zowel op het vlak van business development als van educatie en wetenschappelijk - culturele uitwisseling. Hiermee verbindt het SieboldHuis personen, bedrijven en instellingen uit Nederland en Japan en verbetert daarmee de relatie tussen beide landen.
  • Hoofdlijnen beleidsplan: Doelstelling voor 2017 is het verder uitbouwen van de naamsbekendheid van Japanmuseum SieboldHuis. Niet alleen op museaal gebied, maar ook op het gebied van de zakelijke en wetenschappelijke contacten.
  • Bestuurssamenstelling: Het bestuur van Stichting SieboldHuis bestaat uit de directeur
  • Naam bestuurder: Mw. K.E.M.B. Schiermeier
  • Beloningsbeleid bestuur: De directeur en medewerkers van de stichting worden beloond conform de Museum CAO
  • Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten: klik hier om het recentste jaarverslag te downloaden.

Lees verder over Sieboldhuis