ANBI

Japanmuseum SieboldHuis heeft de status culturele ANBI-instelling. Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

ANBI-status

Japanmuseum SieboldHuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

 • Naam instelling: Japanmuseum SieboldHuis
 • Statutaire naam: Stichting Japanmuseum SieboldHuis
 • RSIN: 808732493
 • Adres: Rapenburg 19, 2311 GE, LEIDEN
 • Doelstelling: Japanmuseum SieboldHuis 'Stichting Japanmuseum SieboldHuis' heeft ten doel het presenteren van (museale) collecties met betrekking tot de Japanse kunst, cultuur, natuur en wetenschap, in het bijzonder de Leidse Siebold-collectie, alsmede het versterken van de band tussen Nederland en Japan door middel van het exploiteren van Japanmuseum SieboldHuis als museum en informatiecentrum.
 • Hoofdlijnen beleidsplan: Doelstelling voor 2023 is het verder uitbouwen van de naamsbekendheid van Japanmuseum SieboldHuis. Niet alleen op museaal gebied, maar ook op het gebied van de zakelijke en wetenschappelijke contacten.
 • Bestuurssamenstelling: Het bestuur van Stichting Japanmuseum SieboldHuis bestaat uit de directeur.
 • Naam bestuurder: Mw. K.E.M.B. Schiermeier
 • Beloningsbeleid bestuur: De directeur-bestuurder en medewerkers van de stichting worden beloond conform de Museum CAO en Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).
 • Actueel verslag van uitgeoefende activiteiten: klik hier voor het jaarverslag met activiteiten en jaarrekening van 2022.
 • Klik hier voor het Standaardformulier publicatieplicht - Fondswervende instellingen 2022.

シーボルトハウスについてもっと読む SieboldHuis