Tentoonstelling

Bijzondere Bezoekers

01 maart 2013 t/m 02 juni 2013

Fukuzawa  Yukichi (1951 11 63 80) Kopie

Het bekrachtigen van de vriendschapsband tussen Leiden en Nagasaki -door de Leidse gemeenteraad in 2012- én de Stedenband Leiden - Oxford, vormt voor het Japanmuseum SieboldHuis de reden voor een opstelling over de ontmoeting van de Japanse diplomatieke delegatie die in 1862 zowel Nederland als Engeland aandeed.

Japan was in 1854 opengesteld voor buitenlandse mogendheden en de overheid stuurde in de jaren erna missies uit om de wereld te onderzoeken. Het gezelschap van 1862 bestond uit vooraanstaande denkers en hoogwaardigheidsbekleders, vergezeld van tolken, koks en bedienden. Fukuzawa Yukichi (1835-1901) was een van de belangrijkste Japanse intellectuelen, die meereisde. Hij is vereeuwigd op het biljet van ¥ 10.000.

Op rondreis door Europa, bezocht de delegatie ook Nederland, van oudsher een naaste bondgenoot van Japan. Men bezocht Den Haag, Amsterdam, Rotterdam, Delft, Haarlem en ook Leiden. Deze presentatie toont met kranten, foto’s en visitekaartjes in een notendop de wonderlijke ontmoeting van de Japanse delegatie met Nederland, waarbij verwondering, vooroordelen en onbegrip de boventoon voeren.

De presentatie is samengesteld door de Stichting Stedenband Leiden-Oxford, in samenwerking met het Pitt Rivers Museum Oxford, het Regionaal Archief Leiden, de Universiteitsbibliotheek Leiden en Japanmuseum SieboldHuis.