Steun ons

DP130155

Musea worden gedragen door hun trouwe bezoekers, hun vrienden. Ook het SieboldHuis kan niet zonder Vrienden en Mecenassen. Zij bieden ons een klankbord voor activiteiten en tentoonstellingen, leveren vrijwilligers voor grote evenementen en met hun bijdrage worden bijvoorbeeld catalogi bij de tijdelijke tentoonstellingen en extra aankleding van het museum betaald.

Als Vriend van Japanmuseum SieboldHuis geniet u vele voordelen:

 • Gratis toegang tot Japanmuseum SieboldHuis voor u en één introducé
 • Kortingen op lezingen, activiteiten en workshops
 • Vroegtijdige informatie per e-mail over nieuwe activiteiten via de nieuwsbrief
 • Uitnodiging voor de openingen van nieuwe tentoonstellingen
 • Een jaarlijkse bijeenkomst exclusief voor Vrienden van Japanmuseum SieboldHuis
 • Korting van 10% op artikelen in de Museumwinkel, uitgezonderd boeken

Als bijdrage vragen wij € 40,- of meer.

Indien u geïnteresseerd bent en ons wilt steunen, kunt u zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

Een Mecenas bieden wij zelfs:

 • Alle privileges die een Vriend krijgt
 • Vermelding van uw naam op de website van het SieboldHuis
 • Vermelding van uw naam in het jaarverslag
 • Reductie van 20% op het gebruik van de Panoramakamer voor symposia en/of recepties
 • In overleg: rondleiding of presentaties bij een collectie of tentoonstelling

U wordt mecenas bij een donatie van € 500,- of meer.

Indien u geïnteresseerd bent en ons wilt steunen, kunt u zich aanmelden via onderstaand aanmeldformulier.

Aanmeldformulier Vriend Japanmuseum SieboldHuis

Het Sieboldhuis-Vriend lidmaatschap loopt per kalenderjaar en dient in december schriftelijk of per e-mail beëindigd te worden, wanneer u dit niet wil continueren.

Zodra wij uw betaling hebben ontvangen sturen wij u de Vriendenpas.

Wilt u meer informatie? Stuur een e-mail naar vrienden@sieboldhuis.org of een brief naar:

'Vrienden van het SieboldHuis'
Rapenburg 19, 2311 GE Leiden
t.a.v. Mevr. Elizabeth van der Wind-Hamill (coördinator Vrienden)

U kunt ons ook bellen: 071-5125539
IBAN: NL23ABNA0538229187

ANBI

Japanmuseum SieboldHuis heeft de status culturele ANBI-instelling. Schenken aan instellingen met een ANBI-status biedt belastingvoordelen.

Japanmuseum SieboldHuis staat bij de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het museum geen successierecht of schenkingsrecht behoeft te betalen over erfenissen en schenkingen. Iedere euro van uw bijdrage komt volledig ten goede aan het museum. Daarnaast heeft het schenken aan instellingen met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

 • Statutaire naam: Stichting SieboldHuis
 • RSIN: 808732493

Klik hier voor meer ANBI-informatie

Schenken en nalaten

Met uw schenking steunt u Japanmuseum SieboldHuis en draagt u bij aan de activiteiten van het museum. Eenmalig, periodiek, groot of klein uw steun is zeer welkom.

Schenken

Naast het steunen van het museum, heeft u bovendien fiscaal voordeel van uw schenking. Japanmuseum SieboldHuis is een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling); daardoor kunt u optimaal profiteren van de fiscale voordelen van de Geefwet. Zeker met periodieke schenkingen: uw giften zijn dan namelijk volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Een periodieke schenking is een schenking van dezelfde waarde per jaar voor minimaal 5 jaar. Sinds de invoering van de Geefwet in 2012 zelfs met een extra giftenaftrek van 25% (voor eenmalige giften gelden drempels en maxima). Wilt u een schenking doen? Wij helpen u graag verder. Neemt u daarvoor contact op met directeur Kris Schiermeier: schiermeier@sieboldhuis.org

Nalaten

Via uw testament kunt u nalaten aan Japanmuseum SieboldHuis, door het een legaat toe te bedelen of als erfgenaam aan te wijzen. Wilt u meer informatie over advies of nalaten? Neemt u daarvoor contact op met directeur Kris Schiermeier, schiermeier@sieboldhuis.org


Uw steun is zeer welkom. Graag bespreken wij de mogelijkheden met u. Neemt u daarvoor contact op met directeur Kris Schiermeier, schiermeier@sieboldhuis.org